تست نفوذ وایرلس

Wireless Penetration testing (WPT)

با تدریس ابراهیم اخزری

40 ساعت

10 جلسه

پشتیبانی

تست نفوذ وایرلس

دوره تست نفوذ و امنیت شبکه های وایرلس  دانشجویان ابتدا با شبکه‌های وایرلس و مفاهیم مورد استفاده در آن آشنا شده و سپس انواع حملات رایجی که در این زمینه وجود دارد را مورد بررسی قرار خواهند داد. روش‌های ایمن سازی شبکه‌های وایرلس از بخش‌های دیگری است که در دوره به آن پرداخته می شود. پس از آن، برخی از مطالب پیشرفته در زمینه هک شبکه‌های وایرلس و نیز نحوه نوشتن برخی از ابزارهای ساده وایرلس آموزش داده خواهد شد

ویژگی های دوره

  • پشتیبانی دوره توسط مدرس و تعامل با دانش آموختگان در شبکه های اجتماعی

برگزاری دوره به‌صورت پروژه محور و در قالب چندین مورد کاربردهای مختلف

پس از اتمام دوره از دانشجو آزمون مهارتی عملی گرفته می شود تا از نتیجه غملکرد خود مطلع شود و بعد از اعلام نتیجه برنامه برای ادامه مسیر و … ارلائه می شود

جلسات دوره

Module1:Wireless Fundamentals
-Wireless LAN Organizations and Standards
-Radio Frequency Fundamentals
-2.4GHz – 5GHz
-802.11 Protocol
-Wireless Gearand Networks
-Windows Wireless Kung-Fu
-Linux Wireless Kung-Fu
-Packets and Network Interaction
-Analyzing Wireless Traffic
Module2:Wireless Reconnaissance
-Hoover
-Wash
-Kismet
-Aircrak-ng Tools
-Airodump-ng Scan Visualizer
-Mobile Wireless Tools
Module3:Wireless Vulnerability
-Wlan Frame
-Wlan Cryptography
-Packets Injection
Module4:Wireless Attacks(Clients and AP)
-Denial-of-Service(DoS)
-Uncovering Hidden SSIDs
-Bypassing MAC Filter
-Cracking WEP(ARP Replay Attack)
-Cracking WPA/WPA2PSK(Dictionary Attack)
-Cracking WPA/WPA2PSK(Rainbow Table Attack)
-Wi-Fi Protected Setup(WPS)Vulnerability
Module5:Advanced Wireless Attacks
-Capturing WPA Passwords by Targeting Users with Social Engineering
-Man-in-the-Middle(MITM)
-Key Reinstallation Attacks(KRACK)
-Attacking Wireless IDS/IPS(XSS,SQL)
-Detecting AP Spoofing Attacks
-Additional Wireless PenTesting Tools
Module6:Wireless Security
-WLAN Threats
-WLAN Security Solutions
-WLAN Penetration Testing Methodology

همین الان ثبت نام کن

4 میلیون تومان پرداخت کامل

این فرصت استثنایی رو از دست نده!

4 میلیون تومان
نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟
Wireless-Pentesting
WPT
به جمع متخصصین بپیوندید ...