حفاظت ویدیویی

 

به منظور حفاظت از فایلهای ویدیویی و جلوگیزی از انتشار غیرقانونی فیلمهای شما ( و درراستای حمایت از محصلات ویدیویی ایرانی برای محصولاتتون قفل میزاریم که کسی نتونه به صورت غیر قانونی اقدام به نشر و …. ویدیوهای شما بکنه) حاضرم روی ویدیوهای شما قفل نرم افزاری بزارم.

برای قفل گزاری از نرم افزار Password Protect Video Master استفاده میشه ( البته یه سری تغییرات توش داده شده تا الگوریتم رمز نگاریش با الگوریتم اصلی تفاوت داشته باشه)

هزینه :  برای هر ویدیو مبلغ 5000 تومان گرفته میشه(البته اگر تک ویدیو باشه مبلغ 50 هزار تومانه)

شرایط : سفارش زیر 20 ویدیو هم قبول نمیشه مگر اینکه بگین من تک ویدیو میخام

برای هماهنگی و …. با آید یتلگرام زیر در ارتباط باشین :

https://t.me/Guesterme
9 1 9 9 7 5 9 1 9 8