آخرین ارسالی ها

IBM Qradar

QRadar SIEM یکی از محصولات شرکت چند ملیتی IBM می باشد که بصورت متمرکز اقدام به جمع آوری و تحلیل لاگ های شرکت و یا سازمان پرداخته و پس از همبسته سازی آنها تهدیدات را مشخص نموده و گزارش می نماید. بر طبق گزارش مجله گارتنر این ابزار قدرتمندترین SIEM در سال 2017 شناخته شده [... بیشتر بخوانید